Dr Ellen ter Gast

0 Posted by - November 1, 2015 - Sliderposts
The art of integrative thinking

In de 21ste eeuw zal de vraag naar multidisciplinaire denkers alleen maar toenemen. In een wereld die steeds complexer wordt, is het belangrijk dat individuen en organisaties vanuit verschillende disciplines samenwerken. Dat lukt alleen als zij in staat zijn om over de grenzen van hun eigen discipline heen te denken.

Ik ben opgeleid als medisch bioloog en filosoof en heb me daarna als onderzoeker en consultant verdiept in strategisch management en organisatie-inrichting. Ik keerde terug naar de universiteit als docent ethiek en schreef een filosofisch proefschrift over de pioniers in de biotechnologie: ‘biotechmuizen’. Sinds 1997 werk ik afwisselend als adviseur, onderzoeker, debatleider en docent. In al deze rollen doe ik eigenlijk hetzelfde: ik stel kritische vragen over gangbare overtuigingen en stimuleer denkprocessen. In mijn werk combineer ik inzichten en vaardigheden uit de filosofie, de biologie, de bedrijfskunde en de kunsten.

Als filosoof kunt u van mij verwachten dat ik altijd kritisch luister en blijf doorvragen. Als bioloog ben ik opgeleid om te denken in complexe systemen. Uit de bedrijfskunde weet ik dat goede ideeën alleen zinvol zijn als ze toepasbaar zijn in de praktijk. Van het samenwerken met kunstenaars heb ik geleerd wat de toegevoegde waarde is van hun creatieve bijdrage bij het zoeken van oplossingen van ingewikkelde vraagstukken. De unieke combinatie van kennis, kunde en werkervaringen met verschillende disciplines maken mij een typische ‘integrative thinker’.

Roger Martin, professor Strategisch Management aan de Rotman School of Management, aan wie ik de term ‘integrative thinker’ ontleen, geeft de volgende beschrijving:

Nature of their world:

  • They recognize that existing models do not equal reality;
  • They seek out model clash and leverage opposing models;
  • They believe that better models always exist that cannot be seen;

Their role in it:

  • They believe that they are capable of finding a better model;
  • They are willing and enthusiastic about wading into complexity; and
  • They give themselves the time to create; they aren’t rushed to find ‘the answer’ to a problem.
Klik hier voor zijn artikel ‘Becoming an integrative thinker’ uit 2007.