& Partners

0 Posted by - June 8, 2015 - Sliderposts

Er zijn drie kernwaarden die ik deel met mijn partners (en liefst ook met mijn opdrachtgevers):

BETROKKEN

Het moet altijd ergens over gaan. Maatschappelijke betrokkenheid. Ik geloof nog in idealisme.

CREATIEF

Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden.

bron: Wikipedia

Creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality. Creativity is characterised by the ability to perceive the world in new ways, to find hidden patterns, to make connections between seemingly unrelated phenomena, and to generate solutions. Creativity involves two processes: thinking, then producing. If you have ideas, but don’t act on them, you are imaginative but not creative.

bron: Rijk der clichés

KRITISCH

Kritsich denken is het proces van denken dat vragen stelt bij veronderstellingen. Het is een techniek om te bepalen of een claim waar, onwaar, of soms waar en soms onwaar, of gedeeltelijk waar en deels onwaar is.

bron: Wikipedia

Critical thinking is skeptical without being cynical. It is open-minded without being wishy-washy. It is analytical without being nitpicky. Critical thinking can be decisive without being stubborn, evaluative without being judgmental, and forceful without being opinionated.

bron: Peter Facione

Opdrachtgevers & Partners

iArts @ hogeschool Zuyd Maastricht / Instituut Biologie Leiden / Rijksuniversiteit Groningen / The Institute for Unnecessary Research / Het Nieuwe Instituut / de Waag -Society / The Arts & Genomics Centre / Het Instituut-case studies / AKV St Joost / Savage films / Ja Natuurlijk / Stichting Carbon Light Mobility / Agentschap.nl / Erasmus Universiteit Rotterdam / Het instituut/innovatiereizen / Locatie Z-Zzondag / Gelders genootschap / VU / Quartiar uncommited crime / De kunst van innovatie / Hospice Kajan / Groen gelinkt / NWO / Kargakinema en blik / PICNIC / Persona Grata /  Felix & Sofie / HKU / Willem de Kooning / Happy Chaos / Felix Meritis / PechaKucha Maastricht / CMD Zuyd hogeschool / Tamar  Stelling / Ine Poppe / Floris Kaayk  / Martijntje Smits / InScience / Lisa Doeland / Ulrike Quade Company / Springest / BAD award / MU / Bio-Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Leiden / TODAYs Arts den Haag / Serious film / Public Spirit / Biomedische Wetenschappen Universiteit Leiden / ElroyCom

Media

Pauw / Van Liempt live / NRC / NRC next / de Volkskrant / Trouw / Hoe?zo! Radio / Radio Desmet / de Kennis Van Nu / Netwerk / Een vandaag / Esta / Vrij Nederland / Eos Magzine / Milieudefensie Magazine/ AT5 / CWI life sciences / de Pers / Mare / Simulacrum / NieuwsBV / LBC Kameleon