Browsing Category:TRAININGEN EN WORKSHOPS

De vier redenen waarom iedereen een training moreel beraad of ethisch leiderschap zou moeten volgen

by admin - februari 6, 2024
De vraag is niet wat een ander zou moeten doen. De vraag is wat jij zou doen als je in zijn of haar schoenen zou staan.
Read more

Blinde vlekken, je gaat ze pas zien als je het doorhebt

by admin - januari 15, 2024
Ieder mens heeft last blinde vlekken. Dat geldt ook voor organisaties. Daarvan zijn we ons niet bewust. We hebben anderen nodig om ze te zien. Daarom is het belangrijk om tegenspraak te organiseren.
Read more

‘The why’ van het team

by Ellen - januari 13, 2024
De meeste teams hebben een heldere taakstelling en doel, maar waarom bestaat het team eigenlijk? Wat is the why van het team? Wat zijn de drijfveren om gezamenlijk iets te ondernemen? Hoe verhoudt dei zich tot de persoonlijk drijveren van de individuele teamleden?
Read more

Workshop: women@work de vrouw als designvraagstuk

by admin - januari 12, 2024
De vrouw is, gewild of ongewild, een designvraagstuk. Hoe doen vrouwen dat, zichzelf vormgeven? Meer specifiek, hoe doen hedendaagse werkende vrouwen met ambitie, vrouwen die carrière willen maken dat? Hoe zien ze er uit? Hoe gedragen ze zich? Door wie laten ze zich inspireren?
Read more

Ethiek in 2 dagen: training ethisch leiderschap

by admin - januari 12, 2024
Ieder mens krijgt op de werkvloer te maken met morele vraagstukken. De kunst is om ze tijdig te herkennen, erkennen en agenderen.
Read more

Workshop: Doe normaal!

by admin - januari 11, 2024
"Doe normaal!", ik hoor het mensen vaak zeggen als ze hun verontwaardiging uiten over het gedrag van een ander. Ze refereren met deze uitspraak naar een norm, een idee over wat normaal gedrag is in een bepaalde situatie, waarvan ze denken dat iedereen daar hetzelfde over denkt. Dat is niet zo. Mensen hebben uiteenlopende ideeën over wat ‘normaal’ is. Dat is geen probleem, maar kan dat wel worden als je er niet over praat.
Read more