Filosoof in bedrijf

0 Posted by - December 11, 2020 - Uncategorized

Hoe kunnen we laten zien dat de diensten of producten die we leveren ‘goed’ zijn? Wat zijn ‘onze waarden’ en hoe vertalen we die naar praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat onze purprose ook echt overtuigt? Wat bedoelen we precies ‘respect’, ‘integriteit’ of ‘vertrouwen’? Hebben hoger management en uitvoerend personeel daar hetzelfde beeld bij?

Zijn dit het type vragen waar u een antwoord op zoekt? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ruimte voor reflectie

U kunt mij het beste zien als een intellectuele sparringpartner voor professionals. Ik creëer ruimte voor kritische reflectie binnen organisaties. Ik observeer en luister, ga in gesprek over wat ik hoor en zie en vraag aandacht voor andere perspectieven. Zodoende laat ik zien waar de blinde vlekken zijn en daag ik medewerkers uit om stil te staan waar ze (onbewust) aan voorbijlopen. Samen onderzoeken we welke waarden en waarheden ten grondslag liggen aan de organisaties.

Het resultaat is een goed verhaal

Op die manier bied ik ondersteuning bij het ontwikkelen van een gedeelde, sterke en overtuigende visie op de doelen, producten en diensten. Een overtuigende visie is logisch consistent, sluit aan bij de werkelijkheid, is authentiek en bevat een heldere definitie over wat goed is. Een overtuigende visie is een goed verhaal. Samen aan dat verhaal werken schept een band en geeft vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, de organisatie en in de toekomst.