Ellen plant overal zaadjes van mooie flora in hoofden van mensen. Ik weet niet of ze een super tuinier is of een ethische mindf#cker.
Romeo Neuteboom Spijker, Strategisch adviseur Waterschap Vallei en Veluwe
Ellen helpt onzin uit denkprocessen te wieden en.....
Hugo Schuitemaker, DIG, penvoerder Rechtvaardige Drinkwaterlandschappen
“I think that the task of philosophy is not to provide answers, but to show how the way we perceive a problem can be itself part of a problem.”
Slavoj Žižek, filosoof (beter dan hij kan ik het niet uitleggen)
Ellen heeft mij tijdens de ontwikkeling van mijn kunstproject The Modular Body op verschillende vlakken ondersteund.  Ze heeft  geholpen bij het maken van inhoudelijke keuzes op het gebied van biologie, ethiek en filosofie. Het prettige aan Ellen is dat zij naast haar theoretische kennis ook heel erg bereid is om in het hoofd van de kunstenaar te willen kijken. In mijn geval betekende dat; het ombuigen van traditionele opvattingen over het menselijk lichaam naar een absurdistische toekomstversie. Door de aanvullingen van Ellen heeft mijn project een rijkere inhoud gekregen en heb ik mijn artistieke keuzes met meer zekerheid kunnen maken.     
Floris Kaayk, animator en filmmaker
I worked with Ellen in developing the Trust Me, I’m an Artist project, which I initiated to investigate the novel ethical issues arising from artists working in labortatory settings. Ellen advised on the project and chaired a performative ethics commitee meeting at Waag Society interrogating the work of Adam Zaretsky. She has a wide understanding of the ethical concerns of science and a clear perspective on their impacts on society and culture. Ellen also wrote a wonderful essay which appeared in the book of the project and was an invaluable collaborator.
Anna Dumitriu, head of the Institute for Unnecessary research

Advies

KRITISCHE ANALYSE VAN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN, BETEKENISVOLLE COMMUNICATIE EN INTEGRATIEF DENKEN
Hoe zorgen we ervoor dat onze purpose echt overtuigt? Hoe kunnen we laten zien dat de diensten of producten die we leveren ‘goed’ zijn? Wat zijn ‘onze waarden’? Hebben hoger management en uitvoerend personeel daar hetzelfde beeld bij? Waarom hebben collega’s of teamgenoten soms zulke verschillende opvattingen over de werkwijze? Hoe komen als team weer op een lijn?
Zijn dit vragen die leven binnen jouw team of jouw organisatie?
Dan ben je bij mij aan het juiste adres! Ik ondersteun (project)teams die te maken hebben met onbegrip, onheldere begrippen en miscommunicatie. Dat zijn teams die vastlopen omdat er te veel visies zijn op vraagstukken, of omdat doelen niet helder genoeg zijn.
Goed nieuws: ik zie vaker dat er sprake is van misverstand, dan van onwil. Bij begripsverwarring is het altijd goed om er een kritische denker bij te halen, een filosoof in bedrijf.

Mij kun je zien het beste als een intellectuele sparringpartner voor professionals. Ik creëer ruimte voor kritische reflectie binnen organisaties. Wat zijn de doelen en wat is bedoeling van de organisatie? Wat is het achterliggende verhaal? Hoe gaan mensen met elkaar om? Ik observeer, luister en ga in gesprek over wat ik hoor en zie en vraag aandacht voor andere perspectieven. Zodoende laat ik zien waar blinde vlekken zijn en daag ik medewerkers uit om stil te staan waar ze (onbewust) aan voorbijlopen.

 

In een adviestraject onderzoeken we samen welke waarden en waarheden ten grondslag liggen aan het team of de organisaties. Denkt iedereen daar hetzelfde over?

Als denker ben ik scherp op taal, in het bijzonder vaagtaal. Met vaagtaal bedoel ik het gebruik van abstracte begrippen die zonder context betekenisloos zijn, of soms ronduit verwarrend. Bijvoorbeeld, wat wordt precies bedoeld met ‘rechtvaardigheid’, ‘integriteit’ of ‘normaal’? Ik kijk daarom niet alleen naar taal. De vertaling van dit soort waarden naar de praktijk vind ik nog belangrijker. Wanneer is iets ‘grensoverschrijdend‘, waarom precies en wie bepaalt dat? Het gaat er niet om wat je vind, maar om wat je doet en hoe je dat doet.

Op die manier bied ik ondersteuning bij het ontwikkelen van een gedeelde, sterke en overtuigende visie op de doelen, producten en diensten. Een overtuigende visie is logisch consistent, sluit aan bij de werkelijkheid, is authentiek en bevat een heldere definitie over wat goed is. Een overtuigende visie is een goed verhaal. Samen aan dat verhaal werken schept een band en geeft vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, de organisatie en in de toekomst.

Over deze onderwerpen geef ik ook trainingen en workshops.

Adviesvragen waar ik eerder mee werkte:

 

 


OVER ELLEN ALS ADVISEUR

Ellen is geen denker die zich terugtrekt op een zolderkamer, maar iemand die juist tot de kern van zaken weet te raken door het denken van haar omgeving op stoom te brengen.
Kasper van Royen, filosoof en schrijver
Ellen leerde ik kennen toen ze als biologe en filosofe nadacht over de evolutie van organisaties. Zo’n brede en frisse blik was intrigerend. Ik vroeg haar om samen te werken met Prof Andrew Campbell, die een case study over de transformatie van DSM wilde schrijven. Het bleek een koppel te zijn dat elkaar zeer inspireerde. Ik heb bij het schrijven van From Coal to Biotech: The Transformation of DSM with Business School Support (Springer, 2015) nog dankbaar gebruik gemaakt van hun werk. Ellen weet mij steeds weer te verrassen met originele vragen, creatieve invalshoeken en integratieve inzichten, voortkomend uit verwondering en besprenkeld met een gezonde dosis humor.  
Hein Schreuder, hoogleraar strategie en organisatie en voormalig Executive VP DSM