Maartje Liebregts, Humanistisch verbond

`Ja Natuurlijk´ laat zien hoe natuur en cultuur met elkaar verstrengeld zijn. “Wij mensen kijken en handelen op basis van bedachte tegenstellingen die ons eerder in de weg staan dan behulpzaam zijn bij het vinden van oplossingen voor nijpende ecologische en sociale problemen. Ons natuurbeeld is een cultureel concept dat voortdurend verandert”, meent Ellen ter Gast. In haar essay laat zij zien dat de categorieën natuur en cultuur niet zo eenduidig te scheiden zijn. De stilzwijgende aanname is dat natuur inherent goed, maar weerloos is en dat cultuur, dat wat de moderne mens met zijn wetenschappelijke, technisch-objectieve denkwijze creëert, een bedreiging vormt voor deze natuur. Werken van kunstenaars als Damien Hirst en Simon Starling illustreren en ondersteunen haar analyse over hoe allerlei romantische en wetenschappelijke opvattingen ons idee van natuur bepalen.

 

Maartje Liebregts humanistisch verbond