Ethisch leiderschap

0 Posted by - April 4, 2017 - ethiek, morele moed, training & advies, Uncategorized

Het goede doen

Voor de meeste organisaties is ethiek geen bijzaak meer. Het goede doen is een slimme keuze. Dat gaat veel verder dan een het opstellen van een gedragscode of een mission statement waaruit engagement spreekt. Het gaat om daden. Dat vraagt om moreel leiderschap: een combinatie van zowel het inzicht, de vaardigheid, als de daadkracht om het goede te doen. Moreel leiderschap is niet alleen een zaak van het management, maar van alle medewerkers van een organisatie.

Moral empowerment

Ik bied ondersteuning aan organisaties die de morele slagvaardigheid van hun medewerkers willen vergroten.

In de eerste plaats door het vergroten van het moreel bewustzijn, het inzicht. Dat doe ik door het initiëren van dialogen en het organiseren van tegenspraak. Immers, de meeste morele valkuilen bevinden zich achter blinde vlekken. Niets zo inzichtgevend als een eye-opener. Daar heb je wel de blik van een ander voor nodig.

In de tweede plaats door het verbeteren van de morele besluitvormingsprocessen, de vaardigheid. Dat doe ik met behulp van mijn ethical tool box. Daarin zitten allerlei praktische handvatten waarmee professionals gedegen afwegingen kunnen maken. Dat is niet alleen zinvol en leuk om te doen, het draagt bij aan een hechte organisatiecultuur. Het vergroot het wederzijds begrip en daarmee het onderlinge vertrouwen.

Tot slot, door mensen te inspireren tot het tonen van morele moed, het lef om kwesties aan te kaarten, je uit te spreken als iets je dwars zit en eerlijk toe te geven dat je het soms niet weet. Dat doe ik door het vertellen van verhalen en persoonlijke coaching gericht op het wegnemen van barrières. Vaak denken mensen dat ze de enige zijn die twijfels hebben over de juiste koers. Ze praten er thuis over, maar niet met hun collega’s. De ervaring leert dat ze er zelden alleen in staan. Daarom team up, praat erover!

Een resultaat om trots op te zijn

Als ik mensen vraag naar hun professionele drijfveren, hoor ik vaak dat het belangrijk voor ze is om trots te kunnen zijn op hun werk en de organisatie waarvoor ze werken. Hoe reageren mensen op een verjaardagsfeestje als je vertelt wat voor werk je doet? Wat doet het met je als jouw bedrijf op de voorpagina van het FD staat? Trots zijn op je bedrijf kan alleen als je de vrijheid hebt om te handelen in overeenstemming met je eigen waarden. Je moet het kunnen uitleggen. Daarom is het zaak om regelmatig te praten over die waarden. Wat bedoelen we met respect, eerlijkheid, of betrouwbaarheid?