Training morele moed

0 Posted by - April 19, 2016 - morele moed
Ieder mens krijgt op de werkvloer te maken met ethische vraagstukken. Binnen elk bedrijf moeten soms lastige beslissingen worden genomen. Is uw onderneming daar goed op voorbereid?

In vogelvlucht

Voor organisaties, die praktische handvatten zoeken voor het herkennen en oplossen van morele vraagstukken die zich voordoen op de werkvloer, is er de training morele moed of moral empowerment. Deze training is een praktijkgerichte workshop van twee, of drie dagdelen. De eerste bijeenkomst bestaat uit een inleiding en aantal interactieve oefeningen die er op gericht zijn om ethische vraagstukken te herkennen en bespreekbaar te maken. Hoe weten we wat het goede is om te doen? Hoe organiseren we daar binnen onze organisatie goede gesprekken over? Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met morele dilemma’s binnen de eigen werksituatie. Deze analyseren we met behulp van verschillende methodieken uit de praktische filosofie. Deelnemers ontdekken al doende hoe ze grip kunnen krijgen op morele dilemma’s binnen de eigen werksituatie. Een derde workshop, waarin situaties uit de praktijk worden nagebootst met acteurs, behoort tot de mogelijkheden.

Morele weerbaarheid

Het doel is het vergroten van de morele weerbaarheid van professionals. De workshops worden zorgvuldig afgestemd op de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever. Ethiek is maatwerk. Iedere beroepsgroep heeft te maken met specifieke morele uitdagingen.

Uitgangspunten

De training is gebaseerd op de volgende inzichten uit de ethiek, organisatiekunde en psychologie:

  • Ieder mens krijgt op de werkvloer te maken met morele vraagstukken, de kunst is om ze tijdig te herkennen en te erkennen;
  • Ethiek is niet simpel en zeker niet zwart-wit. Morele vraagstukken zijn vaak complex en vragen om ethische analyse, om degelijk onderzoek. Dat gaat verder dan een buikgevoel;
  • Intersubjectief overleg, intervisie en het voeren van goede dialogen is essentieel in het proces van moreel onderzoek;
  • Slecht of ‘onethisch gedrag’ binnen organisaties is geen kwestie van ‘rotte appels’, maar van een ‘rotte mand’. Integriteitskwesties doen zich voor binnen organisaties waar managementsystemen en de bedrijfscultuur onvoldoende waarborgen bieden tegen onwenselijk gedrag;
  • Ethiek, of gewenst gedrag, laat zich niet managen met gedragscodes, meer regels en (nog) scherp(er) toezicht. Er is meer nodig;
  • Ethiek is leuk!

Aantal deelnemers: 10-15

Doelgoep: medewerkers van organisaties, die praktische handvatten zoeken voor het herkennen en oplossen van morele vraagstukken die zich voordoen op de werkvloer.

Locatie: ‘morele moed’ is een in-house training.