Ethiek in 2 dagen: training ethisch leiderschap

 

Gisteren met 12 collega’s in gesprek over ethiek en de vraagstukken die we in ons werk tegenkomen. Samen met Ellen stelden we vast dat lijstjes en posters met waarden en regels weinig impact blijken te hebben. Beter is het om aan de hand van voorbeelden in de praktijk (steeds weer) in gesprek te gaan over de emoties die opspelen, de feiten over wat aan de orde is en de morele principes (waarden) die onbewust en impliciet leidend zijn (of juist niet).

Tijdens de tweedaagse training ethisch leiderschap leer je op interactieve wijze hoe je ethische vraagstukken kunt herkennen, adresseren en oplossen. De nadruk ligt in deze training niet op de kwaliteit van het oordeel, maar op de kwaliteit van de morele oordeelsvorming. Moreel beraad is een proces dat vraagt om aandacht en tijd. Het vellen van een oordeel stellen we het liefs zo lang mogelijk uit. Hoe goed kan jij luisteren naar de standpunten van ander?

In vogelvlucht

Deze praktijkgerichte workshop bestaat uit twee dagdelen. De eerste bijeenkomst is een interactieve inleiding in de ethiek. We maken kennis met ethiek als praktische discipline. Geen droge theorie dus, maar een levendig onderzoek naar rolmodellen en helden binnen je vakgebied. Welke waarden vertegenwoordigen zij? Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen inventariseren we de issues die spelen binnen de organisatie.

Tijdens de tweede bijeenkomst staat de eigen praktijk centraal. Wat speelt er op de werkvloer? Deze bijeenkomst heeft meer de opzet van een intervisiebijeenkomst. We gaan aan de slag met casussen die de deelnemers zelf inbrengen. Zij krijgen concrete handvatten aangereikt: verschillende methodieken die bestaan voor het analyseren en oplossen van dilemma’s.

Uitgangspunten

De training is gebaseerd op de volgende inzichten uit de ethiek, organisatiekunde en psychologie:

  • Ethisch leiderschap is niet alleen een zaak van het management, maar van alle medewerkers van een organisatie;
  • Ieder mens krijgt op de werkvloer te maken met morele vraagstukken, de kunst is om ze tijdig te herkennen, erkennen en agenderen;
  • Ethiek is niet simpel. Morele vraagstukken zijn vaan complex en vragen om ethische analyse. Dat gaat verder dan een buikgevoel;
  • Intersubjectief overleg, of intervisie, is essentieel in dit proces;
  • Onwenselijk of ‘onethisch’ gedrag binnen organisaties is geen kwestie van ‘rotte appels’, maar van een ‘rotte mand’. Het managementsysteem en de bedrijfscultuur bieden blijkbaar onvoldoende waarborgen tegen onwenselijk gedrag;
  • Ethiek, of goed gedrag, laat zich niet managen met gedragscodes en regels op de muur. We moeten het vooral samen doen;
  • Ethiek is leuk.

Locatie: Amsterdam NDSM of in-company

Duur: twee dagdelen

Aantal deelnemers: 8-12